sobota, 17 lutego 2018

Lublin i jego zamek

Początki zamku datuje się na XII wiek kiedy to został wzniesiony gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W  XIII wieku w obrębie górnej części grodu wybudowano murowaną renesansową wieżę obronno-rezydencjonalną, która była pierwszym murowanym obiektem zamku. Sam zamek z murem obronnym powstał XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego.  Renowację i rozbudowę zamku przeprowadził około 1520 roku Zygmunt Stary tworząc pałac zdobiony attykami . Wtedy też została wybudowana kaplica w stylu gotyckim. W tym zamku  w 1569 roku podpisano akt unii polsko - litewskiej podczas obrad sejmu zwany unia lubelską. Tu książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co Jan Kochanowski opisał w utworze Proporzec.
W zamku mieści się obecnie muzeum, w którym można dowiedzieć się wiele ciekawostek o jego historii zobaczyć eksponaty ze stałych i czasowych wystaw oraz wcześniej wspomniana kaplicę. Ważnym elementem wystawy jest obraz (reprodukcja) Jana Matejki z zawarcia Aktu Unii Lubelskiej oraz prace Kossaka.
W tym roku zamek ma przejść gruntowny remont.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz