środa, 12 sierpnia 2015

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu powstało w 1957 roku i w jego skład wchodzi zabytkowy dworek z XVIII wieku i park o powierzchni około 3 hektarów. W 1903 roku dworek został przekazany Marii Konopnickiej na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej i pisarka wprowadziła się tam 8 września 1903 roku wraz z Marią Dulębianką. Przyjaciółka Konopnickiej zajmowała się twórczością malarską. Podczas okupacji córka poetki - Zofia Mickiewiczowa udzielała schronienia i pomocy materialnej partyzantom i dworek przez pewien czas siedzibą Inspektoratu AK Krosno. Mąż Zofii Adam Mickiewicz, aresztowany przez gestapo w 1942 roku, zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Po wojnie  w  1945 roku do Żarnowca przyjechała Wanda Siemaszkowa, z którą Mickiewiczowa zawarła znajomość. W 1956 roku spadkobiercy poetki, ofiarowali dworek i park na muzeum biograficzne, a w 1957 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Otwarcie odbyło się 15 września 1960, po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich zaś w 1991 roku oddano do użytku spichlerz. Podróż w to klimatyczne miejsce koło Krosna (Gmina Jedlicze) w województwie podkarpackim skłania do refleksji ze względu na swą bogatą historię i historię osób z nim związanych. 2 komentarze: